تُلُمْبِه (pump)
وسیله‌ای برای انتقال مایعات و گازها یا فشرده‌سازی گازها. بعضی از تلمبه‌ها، مانند تلمبه‌های قدیمی آبکشی[۱] از چاه، با حرکت رفت‌وبرگشتی به بالا و پایین کار می‌کنند. براثر حرکت پیستون در سیلندر و استفاده از شیر یک‌طرفه، خلائی جزیی در سیلندر ایجاد می‌شود که آب را به داخل سیلندر می‌مکد. از تلمبۀ دنده‌ای[۲] برای به‌گردش‌درآوردن روغن در موتور اتومبیل استفاده می‌کنند. در این نوع تلمبه، دو چرخ‌دندۀ درگیر با هم در داخل پوسته‌ای می‌چرخند، و دندانه‌های چرخ‌دنده‌ها روغن را به حرکت درمی‌آورند. تلمبۀ دوار[۳] چرخ گردنده‌ای دارد که تیغه‌هایی روی آن نصب شده است. این مجموعه در داخل پوسته‌ای تعبیه می‌شود و با چرخش خود مایع را می‌چرخاند.

 


  1. lift pump
  2. gear pump
  3. rotary pump