تلمبه گرما

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تُلُمْبِۀ گَرما (heat pump)
دستگاهی برای گرم یا خنک‌کردن هوای داخل ساختمان. با برق یا منبع نیروی دیگری کار می‌کند و با انتقال گرما از هوای داخل و تلمبه‌کردن آن به بیرون، هوای داخل ساختمان را خنک می‌کند یا برعکس، با گرفتن انرژی از جو یا از منبع آب گرم و تلمبه‌کردن آن به داخل، هوای ساختمان را گرم می‌کند.