تل باکون، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَلِّ باکون، محوّطۀ باستانی
واقع در مَرودَشت استان فارس و در نزدیکی تخت‌جمشید. اولین بار اِرنِست هِرتسفِلد در ۱۳۰۷ش آن‌جا را کاوش کرد و سپس دونالد مَک کان و ‌اَلِگزاندر لانگس دورف از دانشگاه شیکاگو در ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ش کاوش را ادامه داند. واپسین کاوش را هیئت ژاپنی نامیو اِگامی و سِه ایچی ماسودا در ۱۳۳۵ش انجام دادند. آثار فرهنگی تل باکون با قدمت حدود ۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰پ‌م تا دورۀ آغاز شهرنشینی را دربر می‌گیرد. تل باکون شاخص و معرف کهن‌ترین فرهنگ‌های پیش از تاریخ استان فارس است.