تنگاب، نقوش برجسته

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تَنگاب، نقوش برجستۀ

تَنگاب، نقوش برجسته

دو نقش برجستۀ تنگاب در نزدیکی پل مهر نرسی و در نزدیکی رود تنگاب از توابع شهر فیروزآباد واقع است؛ نقش برجستۀ اول صحنه تاج‌گذاری اردشیر اول ساسانی است؛ که در آن شاپور پسر اردشیر و یک درباری و خدمتکار در پشت سر اردشیر ایستاده‌اند و اردشیر با اهورامزدا بیعت می‌کند. میان نقش اهورامزدا و اردشیر یک آتشدان حجاری شده است. نقش برجستۀ دوم، که دو کیلومتر با نقش برجستۀ اول فاصله دارد، به صحنۀ جنگ سواران معروف است و الگوی صحنۀ جنگ سواران در نقش رستم است. در این‌جا اردشیر بابکان، شاپور اول و یک سردار پارسی بر اردوان پنجم اشکانی، داربندان وزیر اردوان پنجم و یک سردار پارتی حمله می‌برند. نقش برجستۀ جنگ سواران تنگاب فیروزآباد روایت داستان جنگ هرمزدگان و سرنگونی سلسله پارتی‌ها در ایران است؛ این نقش برجسته حدود هجده متر طول دارد. هر دو نقش برجسته کتیبۀ پهلوی دارند.