تنگ ارم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تَنْگِ اِرَم
شهری در استان بوشهر، شهرستان برازجان، و مرکز اداری بخش اِرَم. در منطقه‌ای نیمه‌کوهستانی به فاصلۀ ۷۱کیلومتری شرق شمالی بندر بوشهر و ۳۳.۵کیلومتری شرق جنوبی برازجان، سر راه دالکی به فراشبند، قرار دارد. جمعیت آن ۳,۰۷۷ نفر است (۱۳۸۵).