تهران... پایتخت ایران است

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
تهران... پایتخت ایران است
تهران... پایتخت ایران است

تهران... پایتخت ایران است Tehran... is the capital of Iran (documentary film)


فیلمی ساختۀ کامران شیردل در ۱۳۴۵ش. فیلمی ناتورالیستی است که واقعیت‌های تکان‌دهنده و هولناکِ جامعۀ معیوبِ پایتخت را نشان می‌دهد؛ اثری که می‌توان آن‌را «مستند سیاه» نامید. شیردل با نشان‌ دادنِ تعارضِ میان سخنان و وعده ‌وعیدهای یک مقامِ مسئول با زندگیِ زاغه‌نشین‌ها و آن‌چه ساکنان جنوب شهر به زبان می‌آورند، «سندی» افشاگرانه از واقعیت زندگی در پایتخت به‌دست داده، که البته در آن توجه چندانی به ملاحظات صناعتی و فنی نشده است.