ته ده، قلعه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تَهْ‌دِه، قلعه

در غرب بیرجند. از دو قلعه کهن بیرجند بود. بقایای برج‌ها و دیوارهای آن وجود دارد. آن را به دورۀ صفوی یا پیش‌تر نسبت می‌دهند. پس از تبدیل‌شدن بیرجند به شهر، قلعه پایین شهر نام گرفت. محله بزرگ ته‌ده در اطراف آن تشکیل شده است. دامنۀ تپه قلعه و اطراف آن درخت‌کاری و به پارک تبدیل شده است. در اطراف آن گورستان ته‌ده و محلۀ گبرآباد است.