توتیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

توتیا

اکسید ناخالص روی. از بخارهای حاصل از کورۀ ذوب سرب و روی به‌دست می‌آید و در گذشته از آن برای درمان بیماری‌های التهابی چشم استفاده می‌‌کردند. برای جداسازی این بخار، میله‌هایی از خاک سرخ را در بالای کوره قرار می‌دادند و از تراشیدن رسوب‌ سطح این میله‌ها توتیا به‌دست می‌آمد. در گذشته، بهترین نوع توتیا در کرمان تولید می‌شد.