توتیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

توتیا

اکسید ناخالص روی. از بخارهای حاصل از کورۀ ذوب سرب و روی به‌دست می‌آید و در گذشته از آن برای درمان بیماری‌های التهابی چشم استفاده می‌‌کردند. برای جداسازی این بخار، میله‌هایی از خاک سرخ را در بالای کوره قرار می‌دادند و از تراشیدن رسوب‌ سطح این میله‌ها توتیا به‌دست می‌آمد. در گذشته، بهترین نوع توتیا در کرمان تولید می‌شد.