توربوفن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تورْبوفَن (turbofan)

نوعی موتور جت[۱]. در اغلب هواپیماهای مسافری به‌کار می‌رود و در جلو آن بادزن (فَن) بزرگی تعبیه شده است. این بادزن هوا را برای احتراق به داخل موتور می‌فرستد و آن را در اطراف موتور به‌گردش درمی‌آورد و کشش[۲] اضافی ایجاد می‌کند. درنتیجه، با مصرف سوخت کمتر، پیش‌رانشِ جت سریع‌تری پدید می‌آید (← پیش‌رانش جت).

  1. Jet engine
  2. thrust