تویید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
توئید
توئید
توئید
توئید

توئید (پارچه)  tweed

پارچه‌ای از نخ پشمی، معمولاً با چند سایه‌رنگ.‌ در شکل اصلی‌اش فاقد نقوش منظم است و با دستگاه بافت دستی در مناطق دوردست ایرلند[۱]، ویلز[۲] و اسکاتلند[۳] در بریتانیا بافته می‌شود. پارچۀ توئید هَریس[۴]، که در جزیرۀ هریس[۵] در حاشیۀ هبرید[۶] تهیه می‌شود، بسیار بادوام، و در مقابل هوا مقاوم است. امروزه پارچه‌های توئید که اغلب با ماشین بافندگی بافته می‌شوند، نقش‌دار هستند و پرداخت می‌شوند.  1. Ireland
  2. Wales
  3. Scotland
  4. Harris tweed
  5. Harris
  6. Outer Hebrides