تو فو (۷۱۲ـ۷۷۰م)(Tu Fu)

(یا: دو فو[۱]) شاعر چینی دورۀ سلسلۀ تانگ[۲]. او و لی ‌پو[۳] بزرگ‌ترین شاعران چینی به‌شمار می‌آمدند. تو فو دربارۀ بی‌عدالتی‌های عصر خود، رنج‌های دهقانان، و جنگ می‌نوشت؛ از آثارش: ارابه‌های ارتش[۴] دربارۀ سربازگیری، و زیبایی‌ها[۵] که مقایسه‌ای میان ثروت امپراتور و فقراست.  1. Du Fu
  2. Tang
  3. Li Po
  4. The Army Carts
  5. The Beauties