تپه نادری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تپۀ نادری
تپه‌ای مصنوعی در ۵کیلومتری مشهد در آبادی طرق. ۳۵۰ متر ارتفاع دارد و به‌سبب پیداشدن استخوان‌های بدن انسان و حیوان، چند خشت خام، قطعات سفال، و زغال و خاکستر آن را متعلق به حدود ۲۰۰۰پ‌م می‌دانند. شاید زمانی نادرشاه افشار در آن اردو زده بوده و به این جهت به تپه‌ نادری مشهور شده است.