تیاتر حاشیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:21, 10 October 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تئاتر حاشیه (fringe theatre)

برنامه‌های تئاتری رسم‌ستیز یا تجربی. این نمایش‌ها در اماکن تغییر کاربری یافته یا غیررسمی (انبارها و مشروب‌فروشی‌ها)، در تقابل با تئاتر عمدتاً تجاری یا یارانه‌گیر اجرا می‌شدند. در انگلستان دهۀ ۱۹۶۰، این اصطلاح از فعالیت‌هایی سرچشمه گرفت که در «حاشیۀ» جشنوارۀ ادینبورگ[۱] برپا می‌شدند. مُعادل امریکایی این تئاتر آف ـ آف ـ برادوی[۲] است. آف ـ برادوی[۳] به آن جریان تئاتری عُمده‌ای گفته می‌شود که در برادوی اجرا نمی‌شود. رویدادهای تئاتری حاشیه که غیررسمی و ارزان‌تر از تئاتر سنتی[۴] (قراردادی)اند در مکان‌های متفاوتی چون سالن‌های تئاتر دانشگاهی، مراکز هنری، انبارهای تغییر کاربری یافته یا اتاق‌هایی در مشروب‌فروشی‌ها رخ می‌دهند.  1. Edinburgh Festival
  2. off-off-Broadway
  3. off-Broadway
  4. Conventional theatre