تیخانوف، نیکلای (۱۹۰۵ـ۱۹۹۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تیخانوف، نیکُلای (۱۹۰۵ـ۱۹۹۷)(Tikhonov, Nikolai)

تيخانوف، نيکُلاي

سیاستمدار روس. از یاران نزدیک برژنف[۱] بود و در ۱۹۷۹ عضو پولیتبورو (کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست)[۲] شوروی شد و به نخست‌وزیری (رئیس شورای وزیران) شوروی (۱۹۸۰ـ۱۹۸۵) رسید. در آوریل ۱۹۸۹ از عضویت کمیتۀ مرکزی حزب برکنار شد.  1. Brezhnev
  2. Politburo