تیمورشاه درانی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تَیْمورشاهِ دُرّانی (۱۱۵۵ـ۱۲۰۷ق)

پادشاه افغانستان (حک: ۱۱۸۷ـ۱۲۰۷ق) و از سلسلۀ دُرانی. بزرگ‌ترین پسر احمد شاه درّانی بود و در ۱۱۶۲ق حاکم هرات شد. در سفر احمدشاه به هندوستان (۱۱۷۰ق) همراه او بود و امور لاهور را برعهده گرفت، ولی سال بعد مجدداً حاکم هرات شد و تا پایان حیات پدر (۱۱۸۶ق)، در این مقام بود. پس از درگذشت پدرش، سلیمان، برادر خود را عزل کرد و حامیان او را از بین برد و به سلطنت نشست و کابل را پایتخت کرد. وی سپس با اتکا به اقوام قزلباش و هزاره، شورش درانیان قندهاری را، به سرکردگی عموی پدرش (عبدالخالق)، درهم کوبید. قلمرو فرمانروایی بیست‌سالۀ تیمورشاه ساحل رود جیحون تا رود سند و خراسان تا منتهای حدود لاهور به اضافه کشمیر و بعضی ایالات تبت بود. در دورۀ حکومت او اوضاع مملکت نابسامان بود و شعبۀ بارکزایی قبیلۀ درانی رفته‌رفته قدرتمند شد. تیمورشاه را پس از درگذشت، در کابل به‌خاک سپردند.