تیوب گایسلر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تیوبِ گایْسْلِر (Geissler tube)

لولۀ تخلیه[۱]ای با ولتاژ بالا. در آن مقدار بسیار ناچیزی گاز یونیده[۲] می‌شود و الکتریسیته را هدایت می‌کند. رنگِ درخشان از ویژگی‌های گازِ برق‌دار است، به‌همین سبب از این ابزار در طیف‌بینی[۳] نیز استفاه می‌کنند. هاینریش گایسلر[۴]، فیزیک‌دان آلمانی، این تیوب را در ۱۸۵۸ ابداع کرد.  1. discharge tube
  2. ionized
  3. spectroscopy
  4. Heinrich Geissler