تیگره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تیگْرِه (Tigre)

ناحیه‌ای در شمال ارتفاعات اتیوپی[۱]، با ۶۵,۹۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۳,۳۰۷,۰۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۵). مِکِله[۲] شهر مهم آن است. بخش غربی این منطقه، کوهستانی و بلندترین نقطۀ آن موکادا[۳] به ارتفاع ۲,۲۹۵ متر است. بخش شرقی آن ارتفاع کمتری دارد؛ به‌گونه‌ای که قسمتی از گودال دَناقل[۴] پایین‌تر از سطح دریا واقع شده است. ساکنان جنوب تیگره با کشاورزی و ساکنان شمال آن با گله‌داری عشایری[۵] امرار معاش می‌کنند. این منطقه با خشکسالی‌های شدید دوره‌ای مواجه است. در ۱۹۷۸ گروهی چریکی با نام جبهۀ آزادی‌بخش خلق تیگره[۶]، مبارزه‌ برای کسب خودمختاری را آغاز کرد. در ۱۹۸۹ سربازان دولتی از استان بیرون رانده شدند و چریک‌های مزبور به‌سمت آدیس آبابا پیشروی کردند؛ آن‌ها در سرنگونی حکومت اتیوپی در مه ۱۹۹۱ نقش اصلی داشتند.  1. Highlands of Ethiopia
  2. Mekele
  3. Mokada
  4. Danakil Depression
  5. nomadic herding
  6. (Tigré People's Liberation Front (TPLF