جاز، موسیقی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جاز، موسیقی (jazz)

جاز، موسيقي

موسیقی‌ سنکپ‌شدۀ پولی‌فونیک‌، که‌ مشخصۀ‌ آن‌ بداهه‌نوازی‌ استادانه‌ در تک‌نوازی‌ است‌؛ این‌ موسیقی‌ در آغاز‌ قرن‌ ۲۰‌ در امریکا پدید آمد. در ابتدا موسیقی‌ مخصوص‌ رقص‌ بود و اغلب‌ خواننده‌ داشت‌، و از موسیقی‌ سیاهان‌ امریکایی‌ و موسیقی‌های‌ مردمی‌ دیگر ریشه‌ گرفته‌ بود. پس‌ از وام‌‌گرفتن عناصری‌ از بلوز و ترانه‌های‌ اسپیریچوآلِ‌ (ترانه‌های‌ محلی‌ مذهبی‌) ایالت‌های‌ جنوبی‌، در اوایل‌ قرن‌ ۲۰‌ در نیواورلئان[۱]، سنت‌ لوئیس[۲]، و شیکاگو برتری‌ یافت‌ و در هر شهر رنگ‌‌وبوی‌ متمایز خود را گرفت‌. عناصر مشترک‌ در‌ میان تمامی‌ گونه‌های‌ جاز عبارت‌اند از ریتم‌های‌ متغیر افریقای‌ غربی‌؛ تأکید بر بداهه‌نوازی‌؛ هارمونی‌ اروپای‌ غربی‌ با تأکید بر هفتم‌ نمایان‌ و سوم‌های‌ بزرگ‌ و کوچک‌ خردشده‌؛ طنین‌ها و بافت‌های‌ شاخص‌، که‌ نخست‌ در کار خواننده‌ و قسمت‌ ریتم‌ (شامل‌ یک‌ پیانو، کنترباس‌، طبل‌ها، و گیتار یا ترکیبی‌ از این‌ سازها) نمود پیدا کردند و بعد با اضافه‌شدن‌ ساکسوفون‌ و سازهای‌ برنجی‌ گوناگون‌ به‌ این‌ سازها منتقل‌ شدند، و باز هم‌ مدتی‌ بعد در سازهای‌ الکتریکی‌ آمپلی‌فایری‌ کاربرد یافتند.  1. New Orleans
  2. St Louis