جام جم (نشریه)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جام جم (نشریه)

روزنامۀ فرهنگی، اجتماعی چاپ تهران. به صاحب‌امتیازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از اردیبهشت ۱۳۷۹ منتشر می‌شود. اصلی‌ترین محصول مؤسسۀ فرهنگی و اجتماعی جام جم است. جام جم پیش از این در سه نوبت چاپ می‌شد: چاپ اول برای شهرستان‌ها فرستاده می‌شد؛ چاپ دوم ویژۀ تهران بود؛ و چاپ سوم، با تولیدات ویژۀ خود، در امارات متحد عربی چاپ و توزیع می‌شد، اما در حال حاضر در یک نوبت چاپ می‌شود. استفاده از خبرگزاری‌های جهانی، شبکه‌های بین‌المللی رادیو و تلویزیونی، اینترنت، آژانس‌های بین‌المللی عکس و نیز استفاده از امکانات پُرقدرت دیداری، شنیداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آن را به روزنامه‌ای عمدتاً خبری تبدیل کرده است.