جبرین، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

جَبرین، جزیره
واقع در خلیج‌ فارس، در شهرستان دیّر، با مساحت ۷.۲ کیلومتر مربع. در ۴۷کیلومتری غرب بندر دَیّر قرار دارد. طول آن ۹.۵ کیلومتر و پهنای متوسط آن حدود یک کیلومتر است. جزیرۀ پستی است که هنگام مدّ به زیر آب فرو می‌رود.