جرثقیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

جَرّثَقیل (crane)

جَرّثَقيل
جَرّثَقيل
جَرّثَقيل
جَرّثَقيل
جَرّثَقيل
جَرّثَقيل

در مهندسی‌، ماشینی‌ برای‌ بالابردن‌، پایین‌آوردن‌ یا قراردادن‌ بارهای‌ سنگین‌ در محل‌ مورد نظر. سه‌ نوع‌ اصلیِ‌ آن عبارت‌اند از جرثقیل‌ بازودار[۱]، جرثقیل‌ متحرک‌ سقفی‌[۲]، و جرثقیل‌ برجی[۳]. در بیشتر جرثقیل‌ها، ماشین‌آلاتِ‌ بالابر روی‌ صفحۀ گردانی[۴] نصب‌ شده‌اند. این‌ صفحه با کامیون‌ جابه‌جا می‌شود یا آن‌که برای حمل نیاز به‌وسیلۀ دیگری ندارد و، غالباً، با زنجیر کاترپیلار[۵] شنی حرکت می‌کند. اجزای اصلی‌ جرثقیل‌ بازودار عبارت‌اند از وینچ[۶]، طناب‌ یا کابل،‌ و بازوی‌ متحرک‌. کابل‌ جرثقیل،‌ که‌ جعبه قرقره‌[۷]ای‌ روی‌ آن‌ نصب‌ شده است‌، از نوک‌ بازو آویزان‌ است و با وینچ بالا و پایین‌ می‌رود. جرثقیل‌ متحرک‌ سقفی، که‌ بیشتر در کارگاه‌های‌ صنعتی‌ نصب‌ می‌شود، یک‌ بازوی‌ ثابت‌ افقی‌ دارد که‌ واگن‌[۸] حامل‌ قرقره‌ در طول‌ آن‌ حرکت‌ می‌کند. جرثقیل‌ برجی، که در کارگاه‌های‌ ساختمانی‌ بزرگ‌ دیده‌ می‌شود، دارای بازویی افقی و طویل است. این بازو حامل واگنی است و قادر است بر فراز برج‌های مرتفع بچرخد. همچنین، جرثقیل را برای عملیات ساختمانی دریایی روی‌ دوبه‌ها یا سکوهای‌ نیمه‌شناور بزرگ‌ نصب‌ می‌کنند.  1. jib crane
  2. overhead travelling crane
  3. tower crane
  4. turntable
  5. caterpillar track
  6. winch
  7. pulley block
  8. trolley