جریان های اصلی در مارکسیسم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جریان‌های اصلی در مارکسیسم (Main Currents of Marxism)
(عنوان کامل: جریان‌های اصلی در مارکسیسم؛ برآمدن، گسترش و فروپاشی) کتابی در ۳ مجلد دربارۀ تاریخ تحولات عقاید مارکسیستی، نوشتۀ لشک کولاکوفسکی، به زبان انگلیسی، منتشرشده در ۱۹۷۶، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸. هریک از مجلدات این اثر به دوره‌ای مجزا از تاریخ مارکسیسم اختصاص دارد و مؤلف عنوان مجزایی بر هر کتاب نهاده است. مجلد اول، بنیان­گذاران؛ مجلد دوم، عصر طلایی؛ مجلد سوم، دوران زوال. در مجلد اول، اندیشه‌های مارکس و انگلس و پیش‌گامان آن‌ها بازنموده شده است. مجلد دوم به آرای اندیشمندان مارکسیست، از کائوتسکی تا لنین اختصاص دارد. در مجلد سوم نیز تاریخ تحولات اندیشه‌های مارکسیستی، از استالین تا مارکوزه، بررسی شده است. مؤلف در مقام یک فیلسوف مارکسیست تجدیدنظرطلب، در اثری که مجموعه‌ای رنگارنگ از عقاید و اندیشمندان در آن گرد آمده، کوشیده است نشان دهد که چگونه جریانی که با نوعی انسان‌گرایی پرومته‌ای آغاز شد، در نهایت به جباریتی دهشتناک، در غالب شخصیت استالین، انجامید. عمده‌ترین محور این بررسی، مسئلۀ آرمانشهر مارکسیستی و تقدیر تاریخی است. کولاکوفسکی خود اذعان داشته که در پرسش‌های اصلی از آرای لوکاچ تأثیر پذیرفته است.