جسم سیاه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جسْمِ سیاه (black body)
در فیزیک، جسمی فرضی که همۀ تابش الکترومغناطیسی فرودی را کاملاً جذب می‌کند. همچنین، این جسم گسیل‌کنندۀ کامل تابش گرمایی است. با وجود این‌که جسم سیاه جسمی فرضی است، تقریباً می‌توان آن را با ایجاد حفره‌ای کوچک در دیوارۀ محفظه‌ای با دمای ثابت پدید آورد. تابش گسیل شده از جسم سیاه شامل همۀ طول موج‌هاست، ولی بیشینۀ تابش را در طول موج خاصی می‌بینیم که به دمای جسم بستگی دارد. با افزایش دما، طول موجِ مربوط به‌ شدت بیشینه نیز کوتاه‌تر می‌شود. (← وین، قانون جابه‌جایی). کل انرژی گسیل شده در همۀ طول موج‌ها متناسب با توان چهارم دما است (← اشتفان ـ بولتسمان، قانون)، همۀ تلاش‌هایی که برای توضیح این پدیده صورت می‌گرفت، قبل از پیدایش نظریۀ کوانتومی[۱] در سال ۱۹۰۰، با شکست روبه‌رو می‌شد.  1. quantum theory