جغرافیای انتخابات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جغرافیای انتخابات (electoral geography)

بررسی و تحلیل نقشِ سازه‌های جمعیت‌شناختی و جامعه‌شناختی در رفتار انتخاباتی مردم. به مطالعۀ نحوۀ تأثیرگذاریِ‌ مرزبندی حوزه‌های انتخابی بر نتیجۀ انتخابات نیز اطلاق می‌شود.