جغرافیای انتخابات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

جغرافیای انتخابات (electoral geography)

بررسی و تحلیل نقشِ سازه‌های جمعیت‌شناختی و جامعه‌شناختی در رفتار انتخاباتی مردم. به مطالعۀ نحوۀ تأثیرگذاریِ‌ مرزبندی حوزه‌های انتخابی بر نتیجۀ انتخابات نیز اطلاق می‌شود.