جنگل، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

جنگل، شهر

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان رشتخوار، و مرکز اداری بخش جنگل. با ارتفاع ۹۰۵ متر، در دشتی در ۱۸۲کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۴۸کیلومتری جنوب غربی رشتخوار، کنار کال‌سالار و راه روستایی ملک‌آباد به گناباد، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و خشک است.