جنگ زمستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جنگ زمستانی (Winter War)

جنگ زمستاني

حملۀ اتحاد شوروی به فنلاند در ۳۰ نوامبر تا ۱۲ مارس ۱۹۴۰. به جنگ روس و فنلاند[۱] نیز معروف است. اتحاد شوروی یک دولت دست‌نشاندۀ فنلاندی در کارلیا[۲]ی شرقی برپا داشت، ولی در ابتدا سپاهیان فنلاندی تحت فرمان مارشال مانرهیم[۳]، که شمارشان بسیار کمتر از تعداد قوای متجاوز بود، نیروهای مهاجم را به عقب راندند. سرانجام در فوریۀ ۱۹۴۰ حملۀ نیرومند شوروی‌ها، با شرکت ۱میلیون سرباز، خطوط دفاعی فنلاندی‌ها را درهم شکست. در قرارداد ترک مخاصمۀ ماه مارس، فنلاند بخشی از کارلیا را به اتحاد شوروی واگذارد.  1. Russo-Finnish War
  2. Karelia
  3. Mannerheim