جنگ ستارگان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جنگ ستارگان (Star Wars)

صحنه‌اي از فيلم جنگ ستارگان

مجموعۀ شش فیلم علمی‌تخیلی به کارگردانی جورج لوکاس[۱] که از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ و ۱۹۹۹ در امریکا ساخته شد و برخی از آن‌ها به مشهورترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل شدهاند. سهگانۀ نخست شامل سه فیلم جنگ ستارگان[۲] (۱۹۷۷) امپراتوری باز میگردد ( امپراتور دوباره میتازد)[۳] (۱۹۸۰)، و بازگشت جدای[۴] (۱۹۸۳) است. در ۱۹۹۹ فیلم چهارم، جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح[۵]، بهنمایش درآمد که پیشدرآمدی بر سهگانۀ فیلم جدیدی بود. ماجرای این فیلمها در بخش دیگری از کیهان میگذرد. استادان جدای، جنگجویانی ورزیده و نمایندۀ خوبیاند که علیه نیروهای بدی، امپراتور اهریمنی، میجنگند. لوک اسکایواکر[۶] که در سه فیلم نخست حضور دارد و نقش او را بازیگر امریکایی مارک همیل[۷] ایفا میکند، و خانوادهاش، مرکز ثقل این سری فیلمهایند. خلبان هانس سولو[۸] (بازیگر امریکایی هریسون فورد[۹]) و شاهزاده لیا[۱۰] ( بازیگر امریکایی کَری فیشر[۱۱]) به لوک در مبارزه با نیروهای تاریکی یاری میرسانند. فیلم نخست این مجموعه، با استفاده از جلوههای ویژۀ رایانهای حیرت تماشاگران را برانگیخت و راه را برای پیشرفتهای بیشتر در فناوری سینما هموار کرد. فیلمهای جنگ ستارگان در اذهان طرفداران آنها به افسانه تبدیل شدهاند و همواره در نظرخواهیها جزو چند فیلم اول بهشمار میآیند. در رأیگیری «فیلمهای هزاره» از سوی شبکۀ اسکای[۱۲] در ۱۹۹۹، فیلم نخست این مجموعه (۱۹۷۷) در بین ۱۰۰ فیلم مقام اول را کسب کرد. تبلیغات فراوانی که برای نمایش جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح صورت گرفت، در تاریخ سینما بینظیر بود و طرفداران این فیلم از انگلستان به امریکا پرواز کردند تا جزو نخستین تماشاگران آن باشند. بازیگران این فیلم در شمار معروفترین ستارگان سینمای دهۀ ۱۹۹۰ اند، ازجمله اوان مکگرگور[۱۳]، لیام نیسون[۱۴]، و ساموئل ال. جکسون[۱۵] در این فیلم نیز همچون در سهگانۀ نخست، جلوههای ویژه یکی از جذابیت‌های عمدۀ آن است. 1. George Lucas
 2. Star Wars
 3. The Empire Strikes Back
 4. Return of the Jedi
 5. Star Wars Episode I: The Phantom Menace
 6. Luke Skywalker
 7. Mark Hamill
 8. Hans Solo
 9. Harrison Ford
 10. Leia
 11. Carrie Fisher
 12. Sky
 13. Ewan McGregor
 14. Liam Neeson
 15. Samuel L Jackson