جنگ سواران، نقش برجسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

جَنگ سَواران، نقش برجسته
به شماری از نقوش برجسته در ایران پیش از اسلام گفته می‌شود که شاه را سوار بر اسب و با نیزه‌ای در دست در حال حمله به دشمن و افکندن وی از اسب نشان می‌دهد. الگوی نقش‌برجستۀ جنگ ‌سواران، نقش‌برجستۀ گودرز دوم پارتی در بیستون است و نمونه‌های ساسانی از آن سرمشق گرفته‌اند. نیز ← تنگاب،_نقوش_برجسته