جنگ فنلاند و روسیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جنگ فَنلاند و روسیِه (۱۹۳۹ـ۱۹۴۰)(Finland-Russian War)
به جنگ زمستانی[۱] نیز شهرت دارد. دولت اتحاد شوروی[۲] پس از شروع جنگ جهانی دوم به اتکای پیمان عدم تعرض[۳] که با آلمان منعقد کرده بود، تقاضاهای پردامنه‌ای از فنلاند کرد. خودداری دولت فنلاند از دادن امتیازهایی به شوروی و خودداری از واگذاری یک پایگاه دریایی به این کشور سبب شد ۱‌میلیون نفر از نیروهای شوروی از چندین جبهه به فنلاند حمله کنند. با‌آن‌که تعداد نیروهای فنلاند در مقایسه با نیروهای شوروی بسیار اندک بود، مقاومت شدید و مهارت‌های رزمی نیروهای فنلاندی پیروزی‌های مهمی را نصیب نیروهای شوروی نکرد. در فوریۀ ۱۹۴۰، نیروهای شوروی با بمباران شدید خطوط دفاعی نیروهای فنلاند، پیشروی در خاک این کشور را آغاز کردند و دولت فنلاند، که نتوانسته بود کمک فرانسه و انگلیس را جلب کند، در ۱۲ مارس ۱۹۴۰ به‌ناچار براساس شرایط تحمیلی شوروی پیمان صلحی با این کشور امضا کرد. براساس این پیمان شوروی‌ اجازه یافت در شبه‌جزیرۀ هانکو[۴] پایگاه دریایی تأسیس کند؛ و فنلاند قسمتی از کارلیا[۵]، ویبورگ[۶]، و چند سرزمین مرزی را به شوروی واگذار کرد.  1. Winter War
  2. Soviet Union
  3. Nonaggression Pact
  4. Hanko Peninsula
  5. Karelia
  6. Vyborg