جنگ گلناباد

جنگ گُلْناباد (۱۱۳۴ق)
نبرد میان‌ سپاه‌ محمود افغان‌ و سپاه‌ شاه‌ سلطان‌ حسین‌ صفوی‌ به‌ فرماندهی‌ محمدقلی خان‌ شاملو (اعتمادالدوله‌) در روستای گلناباد (گلون‌آباد) از توابع دهستان قهاب در شرق اصفهان. محمود افغان پس از تصرف کرمان در اول محرم ۱۱۳۴ق از راه یزد عازم اصفهان شد. محمدقلی‌ خان‌ چند روز قبل‌ از درگیری‌ به‌ فرمان شاه‌ سلطان‌ حسین‌ صفوی‌ با سپاهی‌ متجاوز از ۳۰هزار سرباز از اصفهان‌ خارج‌ شد تا سپاه‌ فارس‌ را نیز با خود همراه‌ ساخته‌ به‌ دفع‌ محمود افغان‌ بپردازند. سپاه‌ سردار صفوی‌ از نظر تعداد و تجهیزات‌ بر سپاه‌ محمود برتری‌ داشت‌ و در ابتدای‌ درگیری‌ در فرح‌‌آباد به‌ موفقیت‌هایی‌ هم‌ نایل‌ آمد، اما سرانجام‌ به‌‌علت‌ ضعف‌ و شکاف‌ در صفوف‌ آن‌ها، از سپاه‌ محمود در گلناباد (گلون‌‌آباد) شکست‌ خورد و سپاه‌ محمود افغان‌ بر حوالی‌ این‌ شهر مسلط‌ گردید و راه‌ ورود آذوقه‌ بر اصفهان‌ را بست‌. و مدتی‌ بعد وارد اصفهان‌ شد. سلطان‌ حسین‌ در روز جمعه ۱۲ محرم در فرح‌آباد به‌ دیدار او رفت‌ و تاج‌ سلطنت‌ را به‌ محمود افغان‌ تسلیم‌ کرد.