جود، سیریل (۱۸۹۱ـ۱۹۵۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:46, 2 December 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

جود، سیریل (۱۸۹۱ـ۱۹۵۳)(Joad, Cyril)

جود، سيريل

(نام کامل: سیریل اِدوین میچنسون جود[۱]) فیلسوف انگلیسی، طرفدار اصالت عقل. از جنجالی‌ترین روشنفکران دهۀ ۱۹۴۰ کشورش بود. تا اواخر عمر گرایش ضد جنگ داشت و از آرمان‌های بی‌طرفدار دفاع می‌کرد و آثار فلسفی عامه‌پسند می‌نوشت. در ۱۹۳۰ رئیس گروه فلسفه و روان‌شناسی کالج برک‌بک[۲] دانشگاه لندن شد. خردگرایی سرسخت همچون اچ جی ولز[۳] و جورج برنارد شاو[۴] بود اما اصالت فلسفی نداشت و در آثار فراوانش افزون بر طرح آرای رادیکال خود به شرح نظریات دیگران نیز پرداخت. ازجمله آثار مهم اوست: بازگشت به فلسفه (۱۹۳۶)؛ خیر و شر (۱۹۴۳)؛ بازیابی ایمان[۵] (۱۹۵۲) که در آن از باور نویافتۀ خود به نظامی الهی سخن گفت.  1. Cyril Edwin Mitchinson Joad
  2. Birkbeck
  3. H. G. Wells
  4. George Bernard Shaw
  5. The Recovery of Belief