حاجی آباد، شهر (خراسان جنوبی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

حاجی‌آباد، شهر (خراسان جنوبی)
شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات، و مرکز اداری بخش زیرکوه. با ارتفاعی حدود ۱,۰۲۰ متر، در ۳۰۲کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۷۶کیلومتری جنوب شرقی قائن، سر راه قائن به یزدان نزدیک مرز افغانستان، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۴,۷۸۴ نفر است (۱۳۸۵).