حاجی آقا آکتور سینما

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حاجی‌آقا آکْتور سینما (سینما) Haji Agha, the Cinema Actor

از صحنه‌های فیلم
از صحنه‌های فیلم


فیلمی از آوانس اوگانیاس ساخته‌شده در ۱۳۱۲ش. نخستین فیلم داستانی سینمای ایران که ماجراهایش به سینما در سال‌های پیدایش آن می‌پردازد؛ یک کارگردان سینما که به‌دنبال داستانِ جدیدی برای فیلمش می‌گردد، به ‌این نتیجه می‌رسد که از یک حاجی‌آقا، که مخالف حضور دخترش در مدرسۀ هنرپیشگی است، فیلم تهیه کند. فیلم حاجی آقا، آکتور سینما صامت است و هزینه‌ای که صرف تهیۀ آن شد، حدود ۲هزار تومان بود. یگانه نسخۀ این فیلم در فیلم‌خانه ملی ایران موجود است.