حارثی، جعفر بن علبه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حارثی، جعفر بن علبه ( -نجران 762م/ 144ق) Jafar bin Olba Al-Harethi


شاعر و جنگجوی یمنی. از قبیله‌ی بنی‌حارث بن کعب بوده، اما زادگاهش معلوم نیست. پدرش علبة بن ربیعه نیز شاعر بود. حارثی اواخر دوران بنی‌امیه و اوایل دوره‌ی بنی‌عباس را درک کرده است. در میان قومش جایگاهی بلند داشت و از معدود جنگاوران قبیله‌اش به شمار می‌رفت.

وی به اتهام قتل مردی از قبیله‌ی بنی عقیل محکوم به قصاص شد. درباره‌ی جزئیات قتل دو روایت وجود دارد: روایتی که سبب درگیری را رقابت جعفر و آن مقتول بر سر کنیزکی که هر دو با او مرتبط بوده‌اند می‌داند و روایتی دیگر که می‌گوید جعفر در جریان حمله‌‌ای که همراه چند تن از همدستانش به بنی عقیل انجام داد، مردی از آن قبیله را کشت. چون جعفر در قصاص آن قتل کشته شد، زنان قومش بر او گریستند و پدرش علبه به سراغ بچه شترها و بچه گوسفند‌انش رفت و گلوی تک تک آنها را برید.