حبیب الله خان افغان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


حبیب الله خان افغان
درگذشت ۱۳۳۷ق
ملیت افغان
شغل و تخصص اصلی حاکم
خویشاوندان سرشناس امیر عبدالرحمان خان (پدر)

حبیب‌الله‌ خان افغان ( ـ۱۳۳۷ق)

حبيب‌الله‌ خان افغان

پادشاه‌ افغانستان (حک: ۱۳۱۹ـ کابل ۱۳۳۷ق)‌، پسر و جانشین‌ امیر عبدالرحمان‌ خان.‌ سومین‌ جنگ‌ انگلستان‌ و افغانستان‌ در دوران‌ او اتفاق افتاد. وی برقراری رابطه‌ میان‌ افغانستان‌ و کشورهای‌ دیگر را در مقابل‌ مبلغی‌ معادل‌ ۱۶۰‌هزار لیرۀ‌ انگلیسی‌، به‌ بریتانیا واگذاشت‌. حبیب‌الله‌ خان‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌ (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸) بی‌طرفی‌ افغانستان‌ را حفظ‌ کرد. در اواخر حکومت‌ او شورش‌ها و ناآرامی‌هایی‌ در سراسر افغانستان‌ بین‌ قبایل‌ و نیروهای‌ محلی‌ با عوامل‌ و نیروهای‌ انگلیسی‌ صورت‌ گرفت‌ که‌ متأثر از انقلاب‌ اکتبر ۱۹۱۷ روسیه‌ بود. در زمان‌ حبیب‌الله‌ خان‌، اصلاحاتی‌ در بخش‌ فرهنگ‌ و معارف‌ صورت‌ پذیرفت‌، ازجمله‌ اولین‌ دبیرستان‌ کشور به‌‌ نام‌ مکتب‌ حبیبیه‌ در ۱۳۲۱ق در کابل‌ تأسیس‌ شد. در ۱۳۳۷‌ به‌قتل‌ رسید.