حسام الدوله، ارگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حسام‌الدّوله، اَرگ

بنایی در شمال بیرجند از دورۀ قاجار. ساختۀ امیرمعصوم‌خان خُزِیمِه حسام‌الدوله، حاکم بیرجند، است. به ارگ کلاه‌فرنگی نیز شهرت دارد. پس از انقلاب اسلامی، به ساختمان فرمانداری بیرجند تبدیل شده است.