حسام الدوله، ارگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:27, 10 January 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

حسام‌الدّوله، اَرگ

بنایی در شمال بیرجند از دورۀ قاجار. ساختۀ امیرمعصوم‌خان خُزِیمِه حسام‌الدوله، حاکم بیرجند، است. به ارگ کلاه‌فرنگی نیز شهرت دارد. پس از انقلاب اسلامی، به ساختمان فرمانداری بیرجند تبدیل شده است.