حفیظی، محمدعلی (یزد ۱۲۹۴ـ تهران ۱۳۷۱ش)

حفیظی، محمّدعلی (یزد ۱۲۹۴ـ تهران ۱۳۷۱ش)

محمدعلی حفیظی
زادروز یزد ۱۲۹۴ش
درگذشت تهران ۱۳۷۱ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تخصص در رشته بیماری های کودکان
شغل و تخصص اصلی پزشک

پزشک ایرانی. در ۱۳۱۲ش، وارد دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران شد و در ۱۳۱۸ش، آن را به‌پایان رساند. پس از طی دورۀ خدمت نظام وظیفه در زابل و خاش، در ۱۳۲۱ش به تهران آمد و در کتابخانۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران به‌کار پرداخت و ضمن آن ادامۀ تحصیل داد و در ۱۳۲۵ش در رشتۀ بیماری‌های کودکان تخصص گرفت و در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران تدریس کرد و تا درجۀ استادی پیش رفت. در ۱۳۴۵ش، به ریاست دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران رسید. مدت هفده سال دبیرکل سازمان نظام پزشکی بود.