حقوق مدنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حقوق مدنی (civil law)

 

نظام قانونی مبتنی بر حقوق رومی[۱]. این نظام یکی از دو نظام اصلی قانونی اروپایی است، نظام دیگر حقوق (عرفی) انگلیسی[۲] است. حقوق مدنی به‌معنی حقوق مربوط به موضوعات غیرکیفری مانند قرارداد[۳] و شبه‌جرم[۴] نیز می‌تواند باشد. در قرون وسطا، حقوق رومی، با تغییرات محلّی، عمدتاً از راه نفوذ کلیسای مسیحی، در سرتاسر اروپا پذیرفته شده بود. انتشار آن در مراحل بعدی، به میزان زیادی، مرهون نفوذ مجموعه فرانسوی قوانین ناپلئون[۵] مبتنی بر حقوق رومی بود که در قرن ۱۹ در چند کشور اروپای شرقی، آسیا، و مصر اقتباس شده بود. در میان کشورهای مشترک‌المنافغ[۶]، حقوق رومی مبنای نظام‌های حقوقی اسکاتلند، کِبِک[۷] (ایالتی در کانادا) و همچنین افریقای جنوبی است.

 


  1. Roman Law
  2. Common Law
  3. Contract
  4. Tort
  5. Code Napoléon
  6. Commonwealth
  7. Quebec