حلقه های نیوتون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حلقه‌های نیوتون (Newton\'s rings)

حلقه‌هاي نيوتون

 

پدیده‌ای تداخلی[۱] در اُپتیک[۲]. به‌صورت حلقه‌های هم‌مرکز رنگ‌های طیفی مشاهده می‌شود و حاصل از عبور نور سفید از فیلم نازکی از ماده‌ای شفاف، مانند هوای محبوس بین عدسی محدبی[۳] با شعاع بزرگ و صفحۀ شیشه‌ای تخت است. با نور تک‌رنگ[۴] (نوری با یک طول موج[۵])، این حلقه‌ها به‌شکل نوارهای متناوب تاریک‌وروشن دیده می‌شوند. علت ایجاد آن‌ها تداخل[۶] (برهم‌کنش[۷]) بین پرتوهای نور بازتابیده از صفحۀ تخت و پرتوهای بازتابیده از سطح منحنی عدسی است.

 


  1. interference phenomenon
  2. optics
  3. convex lens
  4. monochromatic light
  5. wavelength
  6. interference
  7. interaction