حمام شاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

حمّام شاه

در بازار بزرگ مشهد جنب مسجد شاه از دورۀ صفوی. سربینه‌ای مربع‌شکل با طاق گنبدی و هشت ستون سنگی و یک حوضچه دارد. گرمخانه آن مستطیل و دارای گنبدی بر ‌روی چهارستون است. امروز از آن استفاده می‌شود.