حمام علی اوف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حمام علی اوف

در انتهای خیابان ابوذر (سپه) بندر انزلی از دورۀ قاجار. اولین حمام عمومی به سبک جدید در بندر انزلی است. در 1316ق بازرگانی به نام علی‌اوف آن را ساخته است. دوش و وان و نمرۀ خصوصی و خزینه‌های وسیع آب گرم و سرد و دو بخش زنانه و مردانه داشت که بعدها بخش زنانۀ آن تعطیل شد.