حوزه (فیزیک)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حوزه (فیزیک)(domain (magnetism))

 

ناحیۀ کوچکی از مادۀ مغناطیسی که مانند آهنربایی ریز عمل می‌کند. خاصیت مغناطیسی مواد از حرکت الکترون‌های موجود در اتم‌های درون حوزه حاصل می‌شود. در نمونه‌ای از ماده که مغناطیده[۱] نیست، حوزه‌ها جهاتی نامرتب دارند یا به‌صورت حلقه‌هایی بسته درمی‌آیند. درنتیجه، مجموعاً هیچ‌گونه مغناطشی[۲] در نمونه دیده نمی‌شود. در نمونه‌ای که مغناطیده است، حوزه‌ها هم‌جهت‌اند و درنتیجه، از مجموع آن‌ها مغناطشی قوی پدید می‌آید.

 


  1. magnetized
  2. magnetization