حکم محکومیت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکم محکومیّت (کیفری)(sentence)

حکم دادگاه مبنی بر مجازاتی که به‌دنبال اقرار متهم به مجرمیت یا احراز مجرمیت توسط هیئت منصفه مقرر می‌شود (← رأی (حقوق)). قبل از صدور حکم محکومیت، سوابق کیفری و گزارش‌های مرتبط با متهم در اختیار قاضی قرار می‌‌گیرد و وکیل‌مدافع می‌تواند براساس این سوابق و گزارش‌ها از دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات کند. دادگاه در انگلستان ممکن است علاوه بر محکومیت به زندان، حکم‌های دیگری نیز صادر کند، که عبارت‌اند از حکم به پرداخت جزای نقدی، تعلیق مجازات، قرار انجام خدمات عام‌المنفعه، دستور معرفی متهم به مراکز خاص، دستور نگهداری مجرم در بیمارستان، دستور نصب قیّم، الزام مجرم به انجام کاری خاص، و در زمینۀ نوجوانان بزهکار قرار تعیین سرپرست، یا دستور بازداشت در مراکز خاص نگهداری نوجوانان بزهکار. حکم محکومیت به تحمل زندان ممکن است به صورت‌های مختلف صادر شود، ازجمله محکومیت همزمان در تعدد جرم (تحمل یک دورۀ معیّن زندان در مواردی که متهم به بیش از یک اتهام محکوم شده باشد)، افزایش مدت زندان (در مواردی که مجرم محکوم به تحمل بیش از مدت زندان مقرر برای ارتکاب یک جرم خاص شده باشد)، زندان تعلیقی (در مواردی که حکم محکومیت به زندان بلافاصله اجرا نمی‌شود)، یا زندان تعلیقی محدود (در مواردی که محکوم فقط بخشی از مدت را در زندان می‌ماند). در صورتی‌که متهم مرتکب جرم جدیدی شود، ممکن است محکومیت زندان تعلیقی یا تعلیقی محدود، فوراً به مجازات معمولی تحمّل زندان تبدیل شود.