خانه قمر خانم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خانه قمر خانم (مجموعۀ تلویزیونی) Qamar Khanum's house (TV series)

در 1347ش، محسن هرندی، سهراب اخوان، و محمدعلی کشاورز (کارگردان‌ها) با همکاری محمد صنعتی، منوچهر محجوبی و هادی خرسندی (فیلم‌‌نامه‌نویس‌ها)، مجموعۀ تلویزیونی خانۀ قمرخانم را ساختند، که بازیگران آن عبارت‌ بودند از پروین ملکوتی (در نقش قمرخانم)، محسن هرندی، محمد اسکندری، مهری رحمانی، زری پورزند، محمد گلچین، پروین سلیمانی، هرمز سیرتی، و عبدالله عبدالوهابی. داستان فیلم مرافعه‌های روزمرۀ موجر تندخویی به نام قمرخانم با مستأجران بی‌شمارش بود، که یکی از آنان، که چینی‌بندزن بود، قصد داشت با ازدواج با دختر قمرخانم خانۀ او را از چنگش درآورد.

در 1351 بهمن فرمان‌آرا براساس داستانی با همین مضمون و با همین بازیگران، فیلم ناموفقی به همین نام ساخت، که از آن استقبال نشد.