خرم آباد، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خرّم‌آباد، رودخانه
رودخانه‌ای در استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، با درازای ۸۰ کیلومتر. از کوه‌های اطراف شهر خرم‌آباد سرچشمه می‌گیرد و به موازات راه اتومبیل‌رو خرم‌آباد به نورآباد روان می‌شود و از شهر خرم‌آباد می‌گذرد و به سوی غرب می‌رود و سرانجام به رودخانۀ کشگان می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۳۰۱میلیون متر مکعب است.