خمام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:39, 11 May 2024 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خُمام
شهری در استان گیلان، مرکز اداری شهرستان خمام. با ارتفاعی در حدود بیست متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد در منطقه‌ای جلگه‌ای در ۱۴‌کیلومتری شمال شرقی رشت، سر راه رشت به بندر انزلی، قرار دارد. رودخانۀ شیجان از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و مرطوب و جمعیت آن ۱۲,۹۰۹ نفر است (۱۳۸۵). در نیمۀ دوم سال 1399ش بنابر مصوبۀ هیأت دولت در جلسۀ 12 آبان 1399ش، با انتزاع بخش خمام از شهرستان رشت، این بخش به شهرستان ارتقاء یافته و شهر خمام به عنوان مرکز آن تعیین شده است.