خوراب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خوراب

محوطه‌ای باستانی در ساحل جنوبی رود بَمپور در استان سیستان و بَلوچِستان. فرهنگ پیش از تاریخی خوراب با فرهنگ پیش از تاریخی بَمپور یکسان و همسان است و قدمت آن به ۲۲۵۰ تا ۱۹۰۰پ‌م می‌رسد. گویا فرهنگ خوراب تا سرزمین عُمّان گسترش یافته و آثاری از آن در جزیرۀ بَحرِین هم پیدا شده است.